Jak informują analitycy Banku BGŻ BNP Paribas,według danych ministerstwa rolnictwa USA (USDA), średnia cena masła we Wspólnocie w miesiącach styczeń - lipiec wyniosła 3,42 dolarów/kg i była o 31 proc. niższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Znacznie mniejsza zmiana nastąpiła w cenach masła w Stanach Zjednoczonych, gdzie były one o 10 proc. niższe rok do roku. Pierwsze siedem miesięcy bieżącego roku to również bardzo duży spadek cen OMP. W UE średnia cena tego produktu wyniosła 2,21 dolarów/kg i była aż o 49 proc. niższa w odniesieniu do roku poprzedniego. Spadki cen tego produktu mleczarskiego wystąpiły również na rynku USA, gdzie średnia cena w miesiącach styczeń – lipiec b.r. wyniosła 2,10 dolarów/kg i była o 51 proc. niższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Pierwszy tydzień września przyniósł niewielki wzrost cen produktów mleczarskich na europejskich rynkach. Jak podaje KE ceny masła w UE kształtowały się na poziomie 2,84 euro/kg i były o 0,6 proc. wyższe niż w ostatnim tygodniu sierpnia br. Cena ta była jednak najniższą od dwóch lat. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku OMP, którego ceny wzrosły o 0,7 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia i kształtowały się na poziomie 1,72 euro/kg. Największy wzrost cen zaobserwować można było w przypadku PMP. W analizowanym okresie kształtowały się one na poziomie 2,20 euro/kg będąc tym samym o 3,8 proc. wyższe niż w tygodniu poprzednim.

Wrzesień przyniósł jednocześnie pozytywne zmiany w przypadku cen produktów mleczarskich w Stanach Zjednoczonych. Największy wzrost cen zaobserwowano w przypadku OMP, które w pierwszym tygodniu września wzrosły o7,1 proc. i wyniosły 1,85 dolarów/kg. Pomimo wzrostu były one znacznie – bo aż o 43 proc. - niższe niż przed rokiem. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku cen masła, aczkolwiek ich wzrost był nieco mniejszy i wyniósł 3,8 proc. Tym samym cena tego produktu kształtowała się na poziomie 5,30 dolarów/kg, będąc jednocześnie najwyższą w tym roku kalendarzowym. Największy wzrost cen na amerykańskim rynku produktów mleczarskich zaobserwować można w przypadku serów, których cena w ubiegłym tygodniu wyniosła 3,78 dolarów/kg będąc o 8,6 proc. wyższą niż tydzień wcześniej.