Wczoraj cena pszenicy na paryskiej giełdzie w wygasającym w poniedziałek kontrakcie grudniowym wzrosła o 0,5 proc. do 200,00 euro/t (858 zł/t).Kolejna najbliższa seria kontraktu z terminem dostawy w marcu potaniała o 0,2 proc. do 202,00 euro/t (867 zł/t). Cena pszenicy na CBoT spadła o 1,8 proc. do 185,64 USD/t. Kukurydza na Matif potaniała o 0,3 proc. do 174,00 euro/t (747 zł/t), natomiast cena amerykańskiej kukurydzy spadła o 0,60 proc. i kosztowała 146,45 USD/t.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,50 proc. (200,00 euro/t- 858 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy boczny.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,80 proc. (185,64 USD/t- 703 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,29 proc. (174,00 euro/t- 747 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,60 proc. (146,45 USD/t- 554 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10