Pogarsza się sytuacja cenowa zbóż na światowych rynkach. Czynniki wpływające na zniżki to głównie możliwość odblokowania eksportu z Ukrainy (podobno porozumienie ma być podpisane w tym tygodniu), okres żniw (tradycyjnie ceny są niższe) i ostatnim okresie doszedł ważny globalny czynnik- groźba wystąpienia recesji.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek potaniała na Matif o 5,0 proc. do 325,50 euro/t (1566 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 55,9 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 8,8 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym w piątek spadła o 1,7proc. i wyniosła 323,50 euro/t (1555 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 33,4 proc. W ciągu tygodnia notowania podniosły się o 2,3 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w piątek potaniała o 1,7 proc. i kosztowała 285,40 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 20,4 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 12,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła 0,1 proc. i wyniosła 237,88 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 11,5 proc. Przez ostatni tydzień notowania obniżyły się o 4,6 proc.

W minionym tygodniu Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2022/23 mają wynieść 771,64 mln t - spadek o 7,4 mln t wobec sezonu 2021/22 i spadek o 1,8 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 267,52 mln t- o 12,58 mln t niższym niż szacowane na koniec poprzedniego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy spadek zbiorów w bieżącym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej- o 4,30 mln t do 134,10 mln t (o 2 mln t mniej niż prze miesiącem przez miesiącem), na Ukrainie- o 13,51 mln t do zaledwie 19,5 mln t (o 2 mln t mniej niż prognozowano przed miesiącem), w Argentynie- o 2,65 mln t do 19,5 mln t i w Australii- o 6,3 mln t do 30,0 mln t.
Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Kanadzie- o 12,35 mln t do 34,0 mln t, w Kazachstanie- o 1,19 mln t do 13,0 mln t, w USA- o 3,68 mln t do 48,47 mln t i w Rosji- o 6,24 mln t do 81,5 mln t.

Komisja Europejska w raporcie z 30 czerwca br. prognozuje zbiory pszenicy miękkiej w UE w sezonie 2022/23 na poziomie 126,0 mln t- o 5,1 mln t niższym niż w poprzednim sezonie. Wśród największych unijnych producentów zbiory w Niemczech mają wzrosnąć o 0,9 mln t do 22,1 mln t, we Francji spadek ma wynieść 2,4 mln t do 33,1 mln t i w Polsce spaść o 0,5 mln t do 11,7 mln t.

Według lipcowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1185,90 mln t- spadek o 31,97 mln t wobec poprzedniego sezonu i wzrost o symboliczne 0,09 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy na koniec bieżącego sezonu mają wzrosnąć o 0,66 mln t do 312,94 mln t. W USA prognozowany jest spadek produkcji o 15,50 mln t do 368,44 mln t, w Brazylii wzrost ma wynieść 10,0 mln t do 126,0 mln t, na Ukrainie oczekiwany jest spadek o 17,13 mln t do 25,0 mln t, w Unii Europejskiej zbiory mają być niższe o 2,50 mln t i wynieść 68,00 mln t, a w Argentynie wyższe o 2 mln t i wzrosnąć do 55,0 mln t.

Komisja Europejska prognozuje zbiory kukurydzy w UE w sezonie 2022/23 na poziomie 72,0 mln t- o 1,0 mln t niższym niż w poprzednim sezonie. Wśród największych unijnych producentów zbiory w Rumunii mają spaść o 0,4 mln t do 14,8 mln t, we Francji spadek ma wynieść 2,2 mln t do 13,3 mln t, na Węgrzech wzrost powinien sięgnąć 2,0 mln t do 8,3 mln t i w Polsce spaść o 0,5 mln t do 6,9 mln t.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 5,03 proc. (325,50 euro/t- 1566 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,71 proc. (285,40 USD/t- 1369 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt sierpniowy- cena w piątek spadła o 1,67 proc. (323,25 euro/t- 1555 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,12 proc. (237,88 USD/t- 1141 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy boczny.
Wykres 10