Najbardziej dynamiczne zmiany notowań zbóż wystąpiły w poniedziałek na CBoT- giełda w Paryżu nie pracowała z powodu święta. Tego dnia pszenica podrożała o 6 proc., a kukurydza o 3 proc. Silny wzrost cen spowodowany był zawirowaniami pogodowymi (obfite opady deszczu, grad, śnieżyce, tornada) w rejonach upraw. Z kolei w czwartek sytuacja- a raczej nastroje giełdowe- uległy diametralnej zmianie. Amerykańska pszenica potaniała blisko 4 proc., a kukurydza ponad 2 proc. Impulsem do przeceny tego dnia były nadspodziewanie dobre informacje z Kansas (poprawa kondycji pszenicy ozimej). W sumie jednak ubiegły tydzień zboża za oceanem zakończyły wzrostem cen. Pszenica podrożała o 2,2 proc. do 157,08 USD/t, a kukurydza o 1,0 proc. do 142,42 USD/t.

Notowania zbóż na paryskiej giełdzie przebiegały w tym czasie znacznie spokojniej. Generalne sesja kończyły się wzrostami cen, chociaż w czwartek – pod silna presja z rynku amerykańskiego – cena pszenicy spadła o ponad 2 proc. Jednak w ujęciu tygodniowym zarówno pszenica jak i kukurydzy na Matif podrożały odpowiednio o 0,6 proc. do 169,25 euro/t i 174,00 euro/t.

Pszenica Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,20 proc. (169,25 euro/t- 714 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,35 proc. (157,08 USD/t- 605 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena wzrosła o 0,14 proc. (174,00 euro/t- 734 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,05 proc. (142,42 USD/t- 548 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10