Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu na MATIF wczoraj potaniała o 3,1 proc. i kosztowała 280,50 euro/t (1291 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 31,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym wzrosła o 0,6 proc. i wyniosła 241,00 euro/t (1109 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 21,6 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym potaniała o 2,5 proc. i kosztowała 287,88 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 27,6 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 1,6 proc. i wyniosła 238,08 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 32,5 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 3,11 proc. (280,50 euro/t - 1291 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 2,55 proc. (287,88 USD/t - 1169 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,63 proc. (241,00 euro/t - 1109 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 76,05

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 1,63 proc. (238,08 USD/t - 967 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10