Bardzo słabo rozpoczął się nowy tydzień notowań kontraktów zbożowych na światowych giełdach. Spadki cen były kontynuowane pogłębiając piątkowe wielomiesięczne minima notowań.

Cena pszenicy na światowych giełdach

Pszenica na CBOT osiągnęła wczoraj najniższą cenę od 14 miesięcy, pszenica notowana na MATIF jest najtańsza od 23 lutego br. Nieco lepiej prezentuje się kukurydza, która w ostatnich dniach mniej traciła na wartości, a obecne ceny są na poziomie z lipca (MATIF) i sierpnia (CBOT) br.

Słaby sentyment na światowym rynku zbóż wynika po części z braku (aktualnie) prowzrostowych informacji, a po części jest konsekwencją przedłużenia porozumień o korytarzach humanitarnych do eksportu m.in. zbóż drogą morską z Ukrainy. Przy rekordowych zbiorach pszenicy na świecie w obecnym sezonie (wg USDA 783 mln t- plus 3,2 mln r/r) i oczekiwanym mniejszym zużyciu (spowolnienie gospodarcze) nie ma chętnych do odważniejszych zakupów (nawet wśród funduszy spekulacyjnych).

Cena pszenicy w kontrakcie z dostawą w grudniu

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj na MATIF potaniała o 2,3 proc. i kosztowała 313,25 euro/t (1469 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 10,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym spadła 0,9 proc. i wyniosła 291,75 euro/t (1368 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 19,1 proc.

Cena pszenicy na CBOT w kontrakcie grudniowym

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym potaniała o 3,0 proc. i wyniosła 262,90 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 9,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 1,0 proc. i wyniosła 247,53 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 7,3 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena spadła o 2,26 proc. (313,25 euro/t - 1469 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 2,95 proc. (262,90 USD/t - 1168 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 0,93 proc. (291,75 euro/t- 1368 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,98 proc. (247,53 USD/t - 1099 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10