Po kilku dniach spadku ceny, wczoraj notowania rzepaku wzrosły dość dynamicznie (o 4,75 euro/t) i są najwyższe od 20 lipca br. Wzrostom sprzyjała poprawa notowań soi i silna zwyżka ceny ropy. Należy pamiętać, że rzepaku w tym roku w naszym regionie będzie mniej. Na Ukrainie zbiory będą niższe o 0,5 mln t i wyniosą 1,2 mln t, podobnie w Polsce produkcja ma spaść o 0,5 mln t do 2,2 mln t.

Rzepak MATIF, kontrakt sierpniowy - cena wzrosła o 1,33 proc. (361,25 euro/t- 1558 zł/t).


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na MATIF dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.

Soja CBOT, kontrakt sierpniowy - cena wzrosła o 0,53 proc. (363,94 USD/t- 1402 zł/t).

Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Canola WCE, kontrakt listopadowy - cena spadła o 0,34 proc. (446,00 CAD/t- 1309 zł/t).

W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.