Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu potaniała wczoraj o 1,0 proc. i kosztowała 179,25 euro/t (766 zł/t) i jest o 11,5 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym spadła wczoraj o 0,3 proc. i wyniosła 163,75 euro/t (700 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 1,4 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym potaniała wczoraj o 1,2 proc. i kosztowała 188,03 USD/t. W ujęciu r/r amerykańska pszenica jest droższa o 1,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago potaniała o 0,7 proc. i kosztowała 151,18 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 4,4 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,97 proc. (179,25 euro/t - 766 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,16 proc. (188,03 USD/t- 724 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena spadła o 0,30 proc. (163,75 euro/t - 700 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,71 proc. (151,18 USD/t - 582 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10