Korekta notowań zbóż

Po kilku wzrostowych dniach notowań zbóż na paryskiej giełdzie wczoraj wystąpiła korekta spadkowa. Jak widać na załączonych poniżej wykresach, jest wyraźna próba odwrócenia tendencji spadkowej- od dołka 23 stycznia br. cena pszenicy na Matif wzrosła już o 6,2 proc., a kukurydzy o 9,1 proc.

Pierwszy raz od dłuższego czasu cena kukurydzy na Matif jest wyższa od ceny pszenicy. Jest to oczywiście związane z bardzo słabymi zbiorami ziarna kukurydzy w Unii Europejskiej (spadek zbiorów o ok. 30 proc. wobec poprzedniego sezonu).

 

 

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu wczoraj na Matif potaniała o 1,0 proc. i kosztowała 296,50 euro/t (1411 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 11,2 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym spadła o 0,3 proc. i wyniosła 297,00 euro/t (1414 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 19,0 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym potaniała o 2,1 proc. do 282,65 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 1,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,7 proc. i wyniosła 266,23 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 6,0 proc.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,00 proc. (296,50 euro/t- 1411 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

 

 

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 2,13 proc. (282,65 USD/t- 1254 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,34 proc. (297,00 euro/t- 1414 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,66 proc. (266,23 USD/t- 1181 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10