Po serii wzrostów notowań pszenicy na paryskiej giełdzie Matif, która doprowadziła cenę do najwyższego poziomu od blisko 2 mies. na rynku wystąpiła korekta . Cena obniżyła się w niewielkim stopniu- o 0,3 proc. do 166,5 euro/t. Znacznie bardziej potaniała amerykańska pszenic, która dzień wcześniej odnotowała także prawie dwumiesięczne maksimum cenowe. Jej notowania spadły o 1,4 proc. do 167,18USD/t.

Cena pszenicy na Matif spadła pod presją mocno taniejącej pszenicy amerykańskiej, która z kolei taniała po tygodniowych danych eksportowych. Co prawda tygodniowe zamówienia wywozowe mieściły się w granicach oczekiwań rynkowych (250- 450 tys. t) i wyniosły 436 tys. t, ale inwestorzy uznali to za wynik rozczarowujący.

Znacznie słabsze dane eksportowe dotyczyły amerykańskiej kukurydzy. Tygodniowe zamówienia wywozowe wyniosły zaledwie 320 tys. t przy oczekiwaniach analityków w przedziale 500- 800 tys. t. W efekcie kukurydza na CBoT potaniała 0,4 proc. do 138,77 USD/t. Cena kukurydzy na Matif spadła o 0,3 proc. do 155,75 euro/t.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,30 proc. (166,50 euro/t- 719 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,41 proc. (167,18 USD/t- 613 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,32 proc. (155,75 euro/t- 672 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,42 proc. (138,77 USD/t- 509 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10