Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj potaniała o 0,7 proc. i kosztowała 177,25 euro/t (756 zł/t) i jest o 11,2 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym spadła o 0,2 proc. i wyniosła 163,25 euro/t (696 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 5,5 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym potaniała wczoraj o 0,9 proc. i kosztowała 185,83 USD/t. W ujęciu r/r amerykańska pszenica jest droższa o 0,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 1,1 proc. i kosztowała 146,94 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 0,9 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,70 proc. (177,25 euro/t - 756 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,88 proc. (185,83 USD/t - 718 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy - cena spadła o 0,15 proc. (163,25 euro/t - 696 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 1,06 proc. (146,94 USD/t - 568 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10