Od kilku dni na światowym rynku zbóż trwa korekta spadkowa. Większe spadki cen dotknęły notowania kontraktów zbożowych na giełdzie w Chicago. Na paryskiej giełdzie MATIF zniżki są mniejsze. Pszenica potaniała 0,3 proc. do 165,5 euro/t, cena kukurydzy obniżyła się również o 0,3 proc. do 155,0 euro/t. Za oceanem spadek ceny pszenicy wyniósł 0,8 proc. do 163,41 USD/t, a przez ostatnie trzy sesje notowania obniżyły się o 3,6 proc. Kukurydza potaniała o 1,1 proc. do 138,38 USD/t.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,30 proc. (165,50 euro/t- 714 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,78 proc. (163,41 USD/t- 600 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena spadła o 0,32 proc. (155,00 euro/t- 669 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,06 proc. (138,38 USD/t- 506 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10