W środę drugą sesję z rzędu wzrosły ceny zbóż na paryskiej giełdzie Matif. Ponownie duży wzrost odnotowała pszenica w wygasającym w poniedziałek kontrakcie grudniowym (o 1,6 proc.) do 162,0 euro/t i zbliżyła się do ceny kolejnej serii kontraktu z dostawa w marcu- 163,5 euro/t. Cena kukurydzy- po wcześniejszych sześciu sesjach spadkowych- wczoraj drugi raz z rzędu podrożała, ale ponownie dość symbolicznie.

Po trzech sesjach wzrostowych, w dużej mierze dzięki bardzo dobrym danym eksportowym, wczoraj amerykańskie zboża potaniały. Dzisiaj kolejna dawka danych eksportowych. Analitycy oczekują tygodniowych zamówień eksportowych pszenicy w granicach 300- 500 tys. t, natomiast kukurydzy 0,7- 1,0 mln t. Z kolei w piątek opublikowany będzie najnowszy miesięczny raport USDA na temat m.in. świtowego bilansu zbóż.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,57 proc. (162,00 euro/t- 717 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,83 proc. (141,92 USD/t- 586 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,31 proc. (163,50 euro/t- 723 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,14 proc. (137,99 USD/t- 569 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10