W piątek po południu USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2020/21 mają wynieść rekordowe 776,49 mln t (spadek o 0,29 mln t wobec prognozy sprzed miesiąca i będą wyższe o 12,64 mln t wobec poprzedniego sezonu). Zapasy końcowe w sezonie 2020/21 prognozowane są na poziomie 295,52 mln t- o 4,52 mln t niższym niż w poprzednim sezonie (przez miesiąc zredukowano prognozę o 5,67 mln t).

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy znaczny spadek zbiorów w obecnym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej (wraz z Wielką Brytanią) o 18,74 mln t do 135,60 mln t (aż o 12,1 proc.), w USA spadek ma wynieść 2,89 mln t do 49,69 mln t, na Ukrainie- o 3,67 mln t do 25,5 mln t i w Argentynie o 2,15 mln t do 17,63 mln t. Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Rosji o 11,74 mln t do 85,35 mln t, w Kazachstanie o 2,85 mln t do 14,26 mln t, w Kanadzie- o 2,51 mln t do 35,18 mln t i w Australii- o 17,80 mln t do 33,00 mln t (wzrost o 117 proc. wobec poprzedniego sezonu).

Według prognoz Komisji Europejskiej zbiory pszenicy miękkiej w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec obecnego sezonu) o 9,7 mln t do 127,7 mln t. Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć we Francji- o 5,6 mln t do 34,6 mln t, w Niemczech mają pozostać na niezmienionym poziomie 22,0 mln t i w Polsce spaść o 0,4 mln t do 11,7 mln t.

Według kwietniowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1137,05 mln t (wzrost o 0,74 mln wobec styczniowej prognozy i będą o 20,54 mln t wyższe niż w poprzednim sezonie). Zapasy na koniec obecnego sezonu mają spaść o 19,14 mln t do 283,85 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji wobec poprzedniego sezonu o 14,29 mln t do 360,25 mln t, w Brazylii wzrost ma wynieść 7 mln t do 109,0 mln t. Na Ukrainie produkcja spadła aż o 6,39 mln t do 29,5 mln t. W Argentynie produkcja kukurydzy ma spaść o 4,0 mln t do 47,0 mln t, natomiast w Unii Europejskiej o 2,76 mln t do 64,0 mln t.

Według prognoz Komisji Europejskiej zbiory kukurydzy w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec obecnego sezonu) o 6,3 mln t do 71,5 mln t. Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć w Rumunii o 5,4 mln t do 16,2 mln t, we Francji spaść o 0,2 mln t do 13,3 mln t, na Węgrzech wzrosnąć o 0,3 mln t do 8,7 mln t, we Włoszech mają pozostać na niezmienionym poziomie 6,8 mln t i w Polsce wzrosnąć o 0,3 mln t do 4,6 mln t.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w maju w piątek podrożała o 0,5 proc. i kosztowała 212,75 euro/t (966 zł/t) i jest o 9,0 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 1,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek podniosła się o 0,8 proc. i wyniosła 217,00 euro/t (985 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 30,3 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 1,3 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie majowym w piątek podrożała 1,6 proc. i kosztowała 234,70 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 16,5 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 4,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago spadła o 0,4 proc. i wyniosła 227,25 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 74,9 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 3,1 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,47 proc. (212,75 euro/t - 966 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 1,59 proc. (234,70 USD/t - 897 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena wzrosła o 0,81 proc. (217,00 euro/t - 985 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 0,43 proc. (227,25 USD/t- 868 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10