Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę, w nawiasie średnia cena w 8 tygodniu 2021 r.

Brandenburgia

Pszenica jakościowa 210-223 (216)

Pszenica chlebowa 205-222 (213)

Pszenica paszowa 205-210 (208)

Żyto konsumpcyjne 155-160 (158)

Żyto paszowe 150

Jęczmień paszowy 184-193 (186)

Pszenżyto 175-185 (180)

Kukurydza 205

Rzepak 452

Saksonia

Pszenica jakościowa 210-220 (215)

Pszenica chlebowa 205-215 (211)

Pszenica paszowa 205-210 (208)

Żyto konsumpcyjne 154-160 (156)

Żyto paszowe 149-165 (159)

Jęczmień paszowy 205-210 (208)

Pszenżyto 175-198 (183)

Kukurydza 205

Rzepak 450-460 (454)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

Pszenica jakościowa 223-229 (227)

Pszenica chlebowa 222-228 (225)

Pszenica paszowa 218-221 (220)

Żyto konsumpcyjne 167-170 (169)

Żyto paszowe 165

Jęczmień paszowy 192-199 (197)

Pszenżyto 195

Kukurydza -

Rzepak 465-470 (468)

źródło: bmel-staistik.de/preise

Ukraina: Średnie ceny z 5 marca 2021 r. w hrywnach za tonę;

Pszenica II klasa 8 242

Pszenica III klasa 8 226

Pszenica IV klasa 8 042

Jęczmień III klasa 7 638

Kukurydza 7 650

Żyto 5 363

1 hrywna = 0,1385 zł, NBP 2020-03-05

Ze względu na brak jednolitego kursu walut ceny nie zostały przeliczone na złote.

źródło: agro.me.gov.ua