Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) tylko nieznacznie (+0,1% m/m) podniosła w czerwcu prognozy światowej produkcji pszenicy do 767,6 mln t, co oznacza jej wzrost o 0,7% r/r. Produkcja pszenicy u głównych eksporterów wg IGC, uwzględniając znaczące odbicie produkcji w Australii (aż o +73% r/r, tj. +11 mln t), może być wyższa o 1,8% r/r (w maju oczekiwano spadku o % r/r), co oddziaływać będzie w kierunku spadków cen pszenicy na rynkach światowych.

Największych zmian oczekuje się w UE, gdzie produkcja według prognoz zmaleje o 7,4% r/r (spadek oczekiwań zbiorów o 2,5% m/m). Tu na spadki najbardziej wpłyną mniejsze zbiory u dwóch największych eksporterów pszenicy w UE: Francji (-19% r/r) oraz Rumunii (-21% r/r), co lokalnie może być czynnikiem wspierającym ceny w UE. Uwagę zwraca także zdecydowanie niższa, bo o 49% r/r produkcja pszenicy w Wielkiej Brytanii. Mniejszych zbiorów oczekuje się także w USA (-2,2% r/r) oraz na Ukrainie (-9,4% r/r), natomiast wzrostu w Kanadzie (+5,1% r/r), Kazachstanie (+12,6% r/r) i Rosji (+7,4% r/r).

Na większa skalę spadków zbiorów pszenicy w UE-27, bo o 10,1% r/r wskazuje Komisja Europejska. Jednocześnie według KE (prognoza z 25 czerwca) tegoroczne zbiory zbóż (łącznie z kukurydzą) w Polsce wzrosną o 4,6% r/r, co możliwe jest z uwagi na mniejszy zasięg suszy rolniczej, niemniej w przypadku pszenicy oczekiwany jest spadek zbiorów o 0,9% r/r.

Wzrosnąć może światowy popyt na pszenicę do produkcji żywności (+1,2% r/r). Jednocześnie zmniejszyć się może (o 4,4% r/r) zapotrzebowanie na zboża paszowe, z uwagi na większą produkcję m.in. kukurydzy. Wskutek tego wskaźnik zapasy końcowe pszenicy do jej zużycia na świecie w sez. 2020/21 wyniesie 38% wobec 36% w sez. 2019/20, co oznacza, że światowy bilans tego zboża będzie bardziej komfortowy niż w poprzednim sezonie - podsumowuje Mariusz Dziwulski w biuletynie PKO BP.