Ostatni wzrost odzwierciedla nowe rekordy wszechczasów wskaźników cen olejów roślinnych, zbóż i mięsa, Podczas gdy ceny cukru i produktów mlecznych również znacznie wzrosły.

Wzrost wszystkich cen zbóż z wyjątkiem ryżu

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w marcu średnio 170,1 punktu, co oznacza wzrost o 24,9 punktu (17,1 procent) od lutego, co oznacza najwyższy poziom w historii od 1990 roku. Wzrost w tym miesiącu odzwierciedlał wyższe światowe ceny pszenicy i zbóż paszowych, w dużej mierze spowodowany problemami w eksporcie z Ukrainy i w mniejszym stopniu z Rosji. Spodziewany spadek eksportu z regionu Morza Czarnego pogorszył i tak już napiętą globalną dostępność pszenicy.

W związku z obawami dotyczącymi warunków upraw w USA, światowe ceny pszenicy gwałtownie wzrosły w marcu, osiągając 19,7 procent. Po wzroście o 20,4 procent w marcu, międzynarodowe ceny zbóż paszowych odnotowały rekordowo wysoki poziom, przy czym ceny kukurydzy, jęczmienia i sorgo osiągnęły swoje rekordowe poziomy od 1990 roku. Najwyższy wzrost kosztów energii i nakładów, przyczynił się do 19,1 procentowego wzrostu światowych cen kukurydzy w ujęciu miesięcznym. Silna koniunktura na rynkach kukurydzy wpłynęła na inne zboża paszowe, ceny sorgo wzrosły o 17,3 procent, podczas gdy niepewność podaży dodatkowo zwiększyła presję na i tak już napiętych rynkach jęczmienia, podnosząc ceny jęczmienia o 27,1 procent od lutego. Tymczasem przeciwstawne trendy sprawiły, że marcowa wartość wskaźnika cen ryżu nieznacznie zmieniła się w porównaniu z poziomami z lutego i nadal była o 10 procent niższa od wartości z poprzedniego roku.

Wzrost cen wszystkich rodzajów olejów roślinnych

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w marcu średnio 248,6 punktu, co oznacza wzrost o 46,9 punktu (23,2 procent) od lutego i jest nowym rekordem. Gwałtowny wzrost indeksu był spowodowany wyższymi cenami oleju słonecznikowego, palmowego, sojowego i rzepakowego. Międzynarodowe notowania oleju słonecznikowego w marcu znacznie wzrosły, napędzane mniejszymi dostawami eksportowymi w związku z trwającą wojną w regionie Morza Czarnego. W międzyczasie ceny oleju palmowego, sojowego i rzepakowego również wyraźnie wzrosły, napędzane rosnącym światowym popytem importowym w następstwie zakłóceń w dostawach oleju słonecznikowego. Co więcej, podczas gdy światowe ceny oleju palmowego otrzymały dodatkowe wsparcie ze względu na utrzymującą się niską podaż w głównych krajach produkujących, ceny oleju sojowego były wyższe w związku z obawami o zmniejszoną dostępność w Ameryce Południowej. Wyższe ceny ropy naftowej również wspierały międzynarodowe ceny oleju roślinnego.

Siódmy z rzędu wzrost wskaźnika cen produktów mlecznych

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił średnio 145,2 punktu w marcu, co oznacza od lutego wzrost o 3,7 punktu (2,6 procent), czyli siódmy z rzędu miesięczny wzrost i podniesienie wskaźnika o 27,7 punktu (23,6 procent) powyżej jego wartości rok temu. Utrzymała się tendencja wzrostowa cen produktów mlecznych, wspierana głównie przez zacieśnianie się rynków światowych w związku z niewystarczającą do zaspokojenia globalnego popytu produkcją mleka w Europie Zachodniej i Oceanii. Notowania cen masła i mleka w proszku gwałtownie wzrosły, czemu sprzyjał wzrost popytu importowego na dostawy krótko- i długoterminowe, zwłaszcza z rynków azjatyckich, oraz solidny popyt wewnętrzny w Europie Zachodniej. W międzyczasie rynki sera również stanęły w obliczu napiętej sytuacji podażowej z powodu silnego popytu wewnętrznego w Europie Zachodniej.

Wzrost cen wszystkich gatunków mięsa

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił średnio 120,0 punktów w marcu, co oznacza wzrost od lutego o 5,5 punktu (4,8 procent), również osiągając najwyższy poziom w historii. W marcu ceny mięsa wieprzowego odnotowały największy miesięczny wzrost w historii od 1995 r., czemu sprzyjały niedobory podaży świń rzeźnych w Europie Zachodniej oraz wzrost popytu wewnętrznego w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. Międzynarodowe ceny mięsa drobiowego umocniły się, napędzane zmniejszeniem dostaw z wiodących krajów eksportujących po przypadkach grypy ptaków, na co dodatkowo wpłynęła niezdolność Ukrainy do eksportu mięsa drobiowego w trakcie trwającej wojny. Ceny mięsa wołowego również wzrosły, ponieważ napięta podaż bydła gotowego do uboju utrzymywała się w niektórych kluczowych regionach produkcyjnych, podczas gdy globalny popyt pozostał na wysokim poziomie.

Cena ropy napędza wzrost cen cukru

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił średnio 117,9 punktu w marcu, co oznacza wzrost od lutego o 7,4 punktu (6,7 procent), odwracając większość spadków z poprzednich trzech miesięcy i osiągając poziomy o ponad 20 procent wyższe niż te zarejestrowane w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Do marcowego odbicia międzynarodowych notowań cukru przyczynił się przede wszystkim gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, co spowodowało wzrost oczekiwań na wykorzystanie trzciny cukrowej do produkcji etanolu w Brazylii w nadchodzącym sezonie. Dodatkowym wsparciem dla światowych cen cukru było utrzymujące się umocnienie brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego, co zwykle ogranicza sprzedaż producentów ze względu na niższe zyski w lokalnej walucie. Jednak dobre postępy w zbiorach i korzystne perspektywy produkcji w Indiach, dużym eksporterze cukru, przyczyniły się do złagodzenia wzrostu cen i zapobiegły większym miesięcznym podwyżkom cen.