Po zakazie nieuczciwych praktyk handlowych i poprawie warunków współpracy producentów KE przedstawiła trzeci element poprawy uczciwości w łańcuchu dostaw żywności: zwiększenie zbierania cen produktów rolno-spożywczych na różnych etapach łańcucha dostaw, aby stwierdzić jak ustalane są ceny.

Większa przejrzystość umożliwi różnym podmiotom dokonywanie bardziej świadomych wyborów i lepsze zrozumienie kształtowania się cen i rozwoju trendów w łańcuchu żywnościowym. Może również wspierać lepsze decyzje biznesowe, w tym lepsze zarządzanie ryzykiem i zwiększać zaufanie.

Komisarz ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział, że zwiększenie przejrzystości rynku polega na częstszym dostarczaniu większej ilości informacji na temat większej liczby produktów. W ten sposób zapewni się większą równowagę łańcuchowi i bardziej efektywne podejmowanie decyzji. Zwiększona przejrzystość dotyczy również uczciwości: umożliwienia równego dostęp do informacji o cenach, co zapewni większą jasność w funkcjonowaniu łańcucha dostaw żywności. Uzupełniona została niedawno przyjętą dyrektywą zakazującą nieuczciwych praktyk handlowych, a także ulepszeniami prawodawstwa dotyczącego organizacji producentów. Zasady te wzmocnią rolę rolników w łańcuchu dostaw żywności, co jest głównym celem KE.

Po niedawnej dyskusji w Komitecie ds. Wspólnej Organizacji Rynku, KE przyjmie środki w nadchodzących tygodniach i zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Chociaż dostępna jest już znaczna ilość informacji na temat rynków rolnych (w tym cen produkcji i konsumpcji, wielkości produkcji i handlu itp.), Do dyspozycji jest niewiele informacji na temat rynków działających między rolnikami a konsumentami, takich jak przetwórstwo żywności lub sprzedaż detaliczna. Stwarza to asymetrię informacji między rolnikami a innymi podmiotami łańcucha dostaw żywności i może postawić rolników w znacznej niekorzystnej sytuacji, gdy prowadzą interesy z innymi.

Uzgodnione środki będą miały zastosowanie do sektora mięsnego, mleczarskiego, win, zbóż, nasion oleistych i roślin wysokobiałkowych, owoców i warzyw, oliwy z oliwek i cukru. Gromadzenie danych będzie opierać się na już istniejących systemach i procedurach, wykorzystywanych przez operatorów i państwa członkowskie do przekazywania KE informacji o rynku. Każde państwo członkowskie będzie odpowiedzialne za gromadzenie danych cenowych i rynkowych. Ceny reprezentatywne zostaną zgłoszone w celu osiągnięcia opłacalności i ograniczenia obciążeń administracyjnych.