W grudniu 2020 roku ceny producenta na produkty rolne w Niemczech były o 9,1 proc. niższe niż rok wcześniej. Według niemieckiego urzędu statystycznego (Destatis) podobnie silny spadek w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku ostatnio obserwowano w lipcu 2015 r.

Ceny produktów zwierzęcych spadły w grudniu 2020 r. o 15,5 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Spadek rok do roku, w listopadzie wyniósł 13,5 proc. Główny wpływ na to miały spadające od kilku miesięcy ceny świń rzeźnych. Spadły one o 39,9 proc. w porównaniu z grudniem 2019 r. i tym samym osiągnęły największy spadek od maja 2020 r.

Spadek cen był spowodowany zmniejszonymi mocami przetwórczymi z powodu zaostrzonych wymogów w związku z koronawirusem w rzeźniach. W rezultacie nie udało się całkowicie zagospodarować zwiększonej podaży świń gotowych do uboju. Utrata możliwości sprzedażowych spowodowana zamykaniem restauracji i cateringu również wpłynęła na spadek popytu. Ponadto z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF) niemiecki eksport do krajów trzecich nadal jest wyhamowany.

W przeciwieństwie do produktów pochodzenia zwierzęcego ceny produktów roślinnych wzrosły w grudniu 2020 roku o 2,2 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Wzrost ten wynika głównie z wyższych o 11,5 proc. cen zbóż (zwłaszcza pieczywa i pszenicy paszowej). Wyzwalaczem wzrostu cen może być zapowiedziany przez Rosję podatek eksportowy od pszenicy. Istnieje również zwiększony popyt na pszenicę z krajów importujących.

W przypadku warzyw wzrost cen w grudniu 2020 roku wyniósł 10 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Główną tego przyczyną był wzrost cen sałaty (+ 20,9 proc.) ze względu na niedobór podaży związany z pogodą. Natomiast w przypadku ziemniaków jadalnych od kilku miesięcy sprzedaż utrzymuje się poniżej poziomu sprzed roku. W grudniu 2020 r. było to o 50,8 proc. niższe niż w tym samym miesiącu 2019 r.

Podobny rozwój odnotowano również w przypadku owoców: sprzedaż w grudniu 2020 roku była o 34,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Szczególnie uderzające były wyższe ceny uzyskiwane przez producentów jabłek deserowych (+ 24,1 proc.).  Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy były duże zbiory owoców oraz brak popytu ze strony restauracji i stołówek. Ponadto prawie żadne towary nie trafiały na eksport.