Od grudnia mleko staniało o ponad jedną czwartą. Najgorzej sytuacja wygląda w tych województwach, w których branża mleczarska jest stosunkowo słaba. Do 90 groszy za litr zbliża się cena skupu mleka w woj. podkarpackim. Co może dziwić, niewiele lepiej jest w woj. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim i pomorskim. Tylko Opolszczyzna zdołała utrzymać cenniki na poziomie powyżej złotego i 10 groszy. Nawet na Podlasiu, zagłębiu mleczarskim, ceny niebezpiecznie zbliżają się do złotówki za litr.

Na rynku rolnym w lipcu, w porównaniu z czerwcem br., odnotowano w skupie znaczny spadek ceny pszenicy i żyta (odpowiednio o ponad 14 proc. i 19 proc.), żywca wołowego (o ponad 3 proc.) Rosły natomiast ceny żywca wieprzowego i drobiu ( o ponad 3 proc.).

Ceny pszenicy w skupie obniżyły się o 14,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem (średnio do 68,97 zł/dt), ale były o 24,9 proc.

Za żyto w skupie płacono średnio 55,63 zł/dt, tj. o jedną piątą mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

W lipcu za ziemniaki w skupie płacono 50,79 zł/dt, tj., tyle samo co przed miesiącem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły średnio 4,46 zł/kg i były wyższe o 3,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 12,8 proc. wyższe w porównaniu z lipcem ub. roku.

W lipcu br., ceny skupu żywca wołowego obniżyły się do 4,03 zł/kg, tj. o 3,6 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 3,78 zł/kg, tj. o 3,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

CENY SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa

VII 2008

Ziarno zbóż (bez siewnego)

Ziemniaki

Żywiec rzeźny

Mleko krowie

pszenica

żyto

jęczmień

kukurydza

bydło (bez cieląt)

trzoda chlewna

drób

w zł / 1dt

w zł / 1 kg  wagi żywej

w zł / 1 hl

Polska

68,97

55,63

64,03

74,57

50,79

4,03

4,46

3,78

97,58

Dolnośląskie

65,63

52,87

66,00

76,80

37,94

4,00

4,88

3,65

109,65

Kujawsko - pomorskie

71,56

55,28

63,10

75,21

72,66

4,18

4,58

3,54

96,28

Lubelskie

77,32

61,09

70,15

72,49

85,97

4,23

4,46

4,13

93,48

Lubuskie

64,89

53,78

62,24

74,31

.

3,75

4,18

4,42

99,48

Łódzkie

71,85

59,41

61,05

78,96

65,49

3,92

4,51

3,86

91,69

Małopolskie

77,92

75,00

76,75

71,60

56,40

4,16

4,38

3,43

96,08

Mazowieckie

73,75

56,07

69,31

74,23

57,34

3,81

4,53

3,42

93,27

Opolskie

68,97

58,51

62,89

73,45

66,53

3,99

4,42

3,48

112,20

Podkarpackie

70,61

61,59

69,74

71,14

35,81

4,02

4,32

3,62

91,98

Podlaskie

69,73

53,39

68,13

.

75,66

3,96

4,35

3,91

102,45

Pomorskie

72,80

57,41

71,38

78,36

45,86

3,98

4,45

3,62

93,10

Śląskie

65,08

60,99

60,13

79,44

60,93

4,14

4,30

3,57

102,27

Świętokrzyskie

71,09

53,60

69,35

.

61,20

4,23

4,44

4,03

92,39

Warmińsko - mazurskie

71,18

56,13

61,45

78,19

70,75

3,75

4,47

4,18

96,10

Wielkopolskie

66,40

55,55

63,67

71,94

52,33

4,09

4,43

3,89

100,75

Zachodniopomorskie

67,59

53,12

57,42

.

45,96

4,41

4,40

3,38

104,53

źródło: GUS