W najnowszym, letnim wydaniu AGROmapy (kwartalnika agrobiznesu),  jego autorzy, specjaliści z Credit Agricole prognozują następujące ceny podstawowych produktów rolnych w Polsce:

- ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 73 zł/dt i 66 zł/dt na koniec 2020 r. oraz ok. 71 zł/dt i 68 zł/dt na koniec 2021 r.,

- cena rzepaku w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie 1640 zł/t, a na koniec 2021 r. ukształtuje się na poziomie 1625 zł/t,

- cena skupu bydła w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie ok. 6,25 zł/kg oraz 6,50 zł/kg na koniec 2021 r.,

- cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie ok. 6,10 zł/kg oraz 5,50 zł/kg na koniec 2021 r.,

- cena skupu drobiu na koniec 2020 r. wyniesie ok. 3,75 zł/kg oraz 3,85 zł/kg na koniec 2021 r.,

- cena skupu jaj klasy M na koniec 2020 r. wyniesie ok. 35 zł/100 sztuk oraz ok. 36 zł/100 sztuk na koniec 2021 r.,

- na koniec 2020 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 130 zł/hl, a na koniec 2021 r. ok. 140 zł/hl.