Wskaźnik cen żywności  (FFPI) FAO wynosił we wrześniu 2019 r. średnio prawie 170 punktów. Nie zmienił się od sierpnia, ale jest o 3,3 procent wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Podczas gdy we wrześniu ceny cukru gwałtownie spadły, spadek został prawie w całości skompensowany wyższymi cenami olejów roślinnych i mięsa. Indeks produktów mlecznych spadł tylko nieznacznie, podczas gdy wskaźnik zbóż utrzymał się na stałym poziomie.

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił we wrześniu średnio 157,6 punktu, prawie tyle co średnia w sierpniu i spadł o 3,9 procent (6,4 punktu) od września 2018 r. Jednak wśród głównych zbóż ceny rosły i spadały. Ceny pszenicy były wyższe we wrześniu w wyniku ożywienia handlowego, choć pozostały znacznie poniżej poziomu (o 11 procent) w tym samym czasie w ubiegłym roku. Natomiast ceny kukurydzy spadały z miesiąca na miesiąc, ponieważ ceny międzynarodowe spadały z powodu dużej podaży eksportowej zarówno w krajach eksportujących na półkuli południowej, jak i północnej. 

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił średnio 135,7 punktu we wrześniu i wzrósł o 1,8 punktu (lub 1,4 procent) w stosunku do sierpnia, co oznacza najwyższy poziom od 13 miesięcy. Wzrost odzwierciedla głównie wyższe notowania cen olejów palmowych i rzepakowych, podczas gdy ceny oleju sojowego i słonecznikowego spadły z miesiąca na miesiąc. Podczas gdy międzynarodowe ceny oleju palmowego wzrosły w związku ze stałym popytem importowym z Indii i Chin, notowania cen oleju rzepakowego nadal rosły, napędzane przez pogarszające się perspektywy produkcji w UE przy silnym popycie ze strony sektora biodiesla. Natomiast ceny oleju sojowego i słonecznikowego spadły odpowiednio z powodu powolnego globalnego popytu na import i perspektyw dużych dostaw z regionu Morza Czarnego.

Wskaźnik cen przetworów mlecznych FAO wynosił we wrześniu średnio 193,4 punktu, co oznacza spadek o 0,6 procent (1,1 punktu) w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale nadal o 1,3 procent więcej niż jego wartość w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. We wrześniu spadły notowania cen sera i masła.. Umiarkowany wzrost dostępności eksportowej, głównie w Nowej Zelandii, gdzie produkcja mleka zbliża się do szczytu sezonowego, przyczyniła się do tego spadku. Z kolei notowania cenowe odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku umocniły się przy silnym popycie importowym oraz ograniczonych możliwościach eksportu, zwłaszcza z Europy.

Wskaźnik cen mięsa FAO  wynosił we wrześniu średnio 181,5 punktu i wzrósł o 0,8 procent (1,4 punktu) w porównaniu do sierpnia, kontynuując umiarkowany wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca. We wrześniu ceny wołowiny i bydła nadal rosły stabilny popyt na import, zwłaszcza z Chin. Z drugiej strony, podczas gdy krajowe ceny wieprzowiny w Chinach - największym rynku światowym - pozostawały na wysokim poziomie odnotowanym w poprzednim miesiącu, ceny wieprzowiny na rynkach międzynarodowych były niższe, pod presją zwiększonych dostaw eksportowych z Europy. Notowania cen mięsa drobiowego pozostały stabilne, ponieważ dostępność eksportu była wystarczająca, aby zaspokoić popyt na import.

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił średnio 168,0 punktów we wrześniu, co stanowi spadek o prawie 6,8 punktu (3,9 procent) w porównaniu do sierpnia. Spadek z miesiąca na miesiąc był w dużej mierze spowodowany oczekiwaniem ilości cukru ze względu na perspektywy produkcji w sezonie 2019/2020. Ponadto niższe międzynarodowe ceny energii w drugiej połowie września przyczyniły się do spadku międzynarodowych cen cukru, zachęcając producentów do ograniczenia wykorzystania trzciny cukrowej do produkcji etanolu. Dotyczy to zwłaszcza Brazylii, największego na świecie eksportera cukru.