PARTNERZY PORTALU
partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl

Archiwum sond

Norbert Kaczmarczyk został zdymisjonowany. Co według Ciebie przesądziło o odwołaniu wiceministra?
10%

Huczne wesele na 500 osób

32%

Prezent ślubny za ponad mln zł i wystąpienie w spocie reklamowym ciągnika

13%

Spory w Zjednoczonej Prawicy

45%

Wątpliwa dzierżawa gruntów z KOWR przez jego brata

Rosnące ceny nośników energii drylują budżety gospodarstw. Jakie decyzje podejmiesz w związku z tą sytuacją?
44%

Drewno będzie podstawowym nośnikiem

9%

Korzystam z gazu i pozostanę przy tym nośniku energii

32%

Pozostaję przy węglu

7%

Wykorzystuję już OZE

7%

Wymienię system pozyskiwania ciepła na OZE

Krajowy plan ograniczania emisji azotu i amoniaku, prowadzący do likwidacji jednej trzeciej ferm mlecznych do 2030 r. wywołał gwałtowne protesty rolników w Holandii. Zagęszczenie zwierząt w tym kraju jest jednym z najwyższych na świecie, kilkukrotnie wyższe niż w Polsce. Jak do tego protestu powinni odnieść się nasi rolnicy i reprezentujące ich organizacje branżowe?
29%

Mogliby ogłosić pogotowie strajkowe i gotowość do czynnego poparcia rolników z Holandii

19%

Nie powinni podejmować żadnych działań

33%

Powinni wydać oświadczenie będące wyrazem solidarności z holenderskimi farmerami

18%

Powinni wysłać swoich przedstawicieli, którzy wzięliby czynny udział w protestach

Jak wojna w Ukrainie z powodu rosyjskiej agresji wpłynęła na opłacalność produkcji w Twoim gospodarstwie?
11%

Nie wpłynęła na wyniki ekonomiczne

12%

Poprawiła się opłacalność produkcji

77%

Spadła opłacalność produkcji

Jak wysokie ceny oleju napędowego wpłynęły na pracę maszynami w twoim gospodarstwie?
21%

Staram się zmienić technologię upraw i zbioru na mniej energochłonne lub bardziej efektywne

53%

Trudno coś jeszcze zaoszczędzić na paliwie. Pracuję tak jak wcześniej

26%

Zwracam uwagę na zużycie ON przez bardziej racjonalne wykorzystanie obecnego sprzętu

Areał uprawy kukurydzy wyniósł w minionym roku 1,72 mln ha, notując rekordowy poziom. Czy planujesz w tym roku zwiększyć powierzchnię zasiewów kukurydzy?
60%

Nie

6%

Nie podjąłem/podjęłam jeszcze decyzji

34%

Tak

Rosyjscy oligarchowie, którzy są właścicielami fabryk nawozów zostali obłożeni unijnymi sankcjami. Czy Unia Europejska w związku z rosyjską agresją na Ukrainę powinna zablokować import nawozów z Rosji i Białorusi?
28%

Nie

6%

Nie wiem

66%

Tak

Wiosenne nawożenie pszenicy i rzepaku przed nami. W związku z ogromnym wzrostem cen nawozów, podjąłem decyzję, że:
29%

Rezygnuję w tym roku z nawożenia azotem

17%

Utrzymam dotychczasowy poziom nawożenia i ilość dawek azotu

31%

Zastosuję azot z dotychczasowym podziałem dawek, ale obniżę ich wysokość

14%

Zastosuję tylko pierwszą dawkę azotu, ale w obniżonej wysokości

9%

Zastosuję tylko pierwszą dawkę azotu w zakładanej wysokości

Które z poniższych wydarzeń było dla Ciebie największym zaskoczeniem w minionym roku?
9%

Brak kontroli nad ASF - wybuch kolejnych ognisk

5%

Powołanie partii politycznej - AgroUnia

50%

Rekordowa inflacja

15%

Wysokie ceny zbóż, wołowiny i mleka

7%

Zapowiedź realizacji przez rządzących Polskiego Ładu dla Wsi

10%

Zatwierdzenie Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie przez Parlament Europejski

4%

Zmiana na stanowisku ministra rolnictwa (H.Kowalczyk za G.Pudę)

Jak wzrost cen skupu bydła wpływa na dalsze plany w twoim gospodarstwie?
8%

Chcę rozpocząć chów bydła opasowego

6%

Zamierzam zwiększyć produkcję bydła opasowego

25%

Produkuję na stałym poziomie, oczekując na rozwój sytuacji

16%

Ograniczam produkcję ze względu na niestabilne ceny

45%

Likwiduję produkcję