PARTNERZY PORTALU

Biznes

Serwis specjalny

Produkcja rolna jest jak każda inna produkcja – musi się opłacać! Dlatego też współczesny rolnik jest przede wszystkim biznesmenem, którego rolą jest nie tylko praca fizyczna, ale też zarządzanie mniejszym lub większym gospodarstwem. Wprowadzanie nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań lub poszukiwanie nowych rynków eksportowych, jest równie ważne co dbałość o uprawy czy chów zwierząt. 

Na portalu Farmer.pl prezentujemy informacje związane z szeroko pojętą przedsiębiorczością rolną, a także z rolnictwem ekologicznym. Ponadto nie zabraknie tu informacji o przetwórstwie czy aktualnej sytuacji na europejskich i światowych rynkach rolnych. Znaleźć tu można również informacje na temat wysokości kwartalnej składki KRUS oraz terminach rozliczenia z KRUS-em oraz wiadomości istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, w tym o obecnej sytuacji rynkowej, zmianach stóp procentowych czy inflacji.

Czytelnicy mogą też zapoznać się z najnowszymi decyzjami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, które przekładają się na funkcjonowanie polskiego rolnictwa.

Czytaj więcej