Miniony rok należał w GRH Żydowo do bardzo udanych. Spółka wypracowała 4 mln zł zysku, o milion więcej niż rok wcześniej, przy przychodach wynoszących 36 mln zł.

Przedsiębiorstwo gospodaruje na 4,7 tys. hektarów, z czego 1,2 tys. ha przeznaczyło w ostatnim roku pod uprawę pszenicy, 950 ha - rzepaku, 800 ha - kukurydzy (400 kiszonka i 400 ziarno).

- Na inwestycje rocznie przeznaczamy około czterech milinów złotych. Połowa z tego to inwestycje budowlane poprawiające warunki bytowania zwierząt czyli budynki inwentarskie - mówi Bogusław Skotarczak, członek zarządu spółki.

Najważniejszym przedsięwzięciem w ubiegłym roku była budowa wiaty dla 120 krów. Inwestycja ta pozwoli w przyszłym roku zwiększyć stado krów do tysiąca sztuk z obecnych 830.

Modernizacja suszarni i wymiana źródła energii z oleju na gaz przyniosła przedsiębiorstwu od razu spadek wydatków na energię o połowę.

- Co roku płaciliśmy za olej opałowy około miliona złotych, w ubiegłym roku rachunek spadł do 0,4 mln zł. Można więc powiedzieć, że inwestycja zwróciła się w ciągu roku - wyjaśnia Bogusław Skotarczak.

GRH Żydowo przeprowadziło również modernizacje silosów na gnojowicę z przepompowniami oraz budynku bukaciarni, który został przystosowany do nowoczesnych standardów i wymagań. W sumie na inwestycje budowlane i maszynowe spółka wydała w ubiegłym roku 3,5 mln zł.

- Perspektywy rozwoju naszej spółki są obiecujące - podkreśla Bogusław Skotarczak.

Spółka z sukcesem przeprowadza transplantacje zarodków bydła co podnosi potencjał genetyczny stada. W stacji unasienniania jest ponad 30 byków hodowlanych z czego 6 jest już w normalnym kryciu a pozostałe w testach.

- W celu poprawy wartości hodowlanej prowadzimy również wycenę genomową części stada. Wycena ta po analizie wyników nie odbiega od poziomów wartości hodowlanej osobników zarówno europejskich jak i amerykańskich - zapewnia Bogusław Skotarczak

Jako jedna z nielicznych spółek strategicznych GRH Żydowo prowadzi hodowlę owiec, posiada dwa stada hodowlane. Owce obu stad uwolnione zostały od genu trzęsawki.

- Ta działalność, podobnie jak stado ogierów, nie przynosi zysków ale jako spółka strategiczna powołani jesteśmy do prowadzenia hodowli z przeznaczeniem dla całego polskiego rolnictwa - dodaje Bogusław Skotarczak.

Jak podkreśla, spółka nie planuje sprzedawać ziemi. Jej istnienie w obecnych warunkach nie jest zagrożone ani z powodów ekonomicznych, politycznych ani gospodarczych.

- Nie planujemy ani dokupywać ani sprzedawać ziemi. Jako strategiczna spółka Skarbu Państwa mamy gwarancje dalszego funkcjonowania - zaznacza Bogusław Skotarczak.

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo jest spółką strategiczną Skarbu Państwa wpisaną na listę ministra rolnictwa. Prowadzi produkcję roślinną i hodowlę zwierząt w zakresie bydła, owiec i koni. Prowadzi produkcję towarową i przede wszystkim hodowlaną.