„Europejska Grupa Koordynacyjna Via Campesina (ECVC) popiera działania Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi oraz lokalnych zwolenników polskich gospodarstw rodzinnych, którzy będą protestować 20 lutego 2014 roku przed Polską Ambasadą w Londynie, aby zwrócić uwagę na przesadnie surowe przepisy sanitarne i higieniczne narzucone małym polskim rolnikom, którzy chcą sprzedawać swoją tradycyjną żywność wytwarzaną w gospodarstwach” – czytamy w komunikacie prasowym ECVC.

Organizacja domaga się działań umożliwiających polskich rolnikom sprzedaż artykułów produkowanych w ich gospodarstwach:

„Do ECVC, jako jedynej europejskiej sieci zrzeszającej gospodarstwa rodzinne i chłopskie, wpływa coraz więcej skarg na negatywne skutki neoliberalnej polityki w sektorze rolniczym. Małe gospodarstwa zanikają na skutek praw, które wspierają wyłącznie koncentrację ziemi, globalną rywalizację oraz standaryzację żywności i które nie szanują lokalnej kultury żywieniowej oraz tradycji.

W artykule opublikowanym niedawno z okazji Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego (2014), José Graziano da Silva, dyrektor generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), dostrzega, że <musimy się wiele nauczyć na temat zrównoważonych praktyk od rolników rodzinnych – grupy, która obejmuje małe i średnie gospodarstwa, chłopów, rdzenną ludność, tradycyjne społeczności, ludy rybackie, pasterzy, zbieraczy i wiele innych grup... Zbyt często w przeszłości rolnicy rodzinni postrzegani byli jako problem, który należy rozwiązać, stawali się celem polityki społecznej posiadającej wyłącznie ograniczony potencjał. To jest sposób myślenia, który musimy zmienić. Rolnicy rodzinni nie są częścią problemu; wprost przeciwnie, są częścią rozwiązania kwestii bezpieczeństwa żywieniowego i zrównoważonego rozwoju.>

Europejska Grupa Koordynacyjna Via Campesina wyraża swoje pełne poparcie i wzywa polski rząd, jak również Unię Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, aby przeszły od dobrych intencji do konkretnych działań.”