Sukces ten stoi na dwóch rodzinnych filarach.

Cecylia i Zbigniew Klimowiczowie w 1995 roku wydzierżawili dział Kombinatu Ogrodniczego w Paczynie. Na 8 ha rozpoczęli tam produkcję pomidorów, ogórków i rozsad pomidorów, ogórków i kwiatów. Mieli też sortownię i kotłownię mazutową.

W 1999 r. rozpoczęło swoją działalność gospodarstwo rolne Zawada, początkowo zajmujące się głównie uprawą zbóż.

Inwestycje w tych gospodarstwach zaowocowały prężnymi firmami, które stały się podwalinami grup producenckich.

W 2008 roku rodzina Klimowicz utworzyła dwie grupy producentów rolnych: jedną zajmującą się owocami i warzywami, drugą – rzepakiem i zbożami. Łącznie gospodarstwa Klimowiczów zajmują dziś 2300 ha i 31 ha pod szkłem. Zatrudniają ok. 300 osób (w tym pracowników sezonowych z Ukrainy).

Jury konkursu „Sposób na sukces” doceniło inwestycję w chłodnię i nowoczesny kompleks magazynowy. Hala ma powierzchnię 6 tys. m kw., tyle też liczy utwardzony plac na składowanie. Hala wykonana jest w konstrukcji stalowej, ma pełną instalację chłodniczą, wentylacyjną, grzewczą, elektryczną i sanitarno-kanalizacyjną. Wyposażona jest w nowoczesną linię do sortowania warzyw. Przedsięwzięcie to kosztowało ok. 17 mln zł. W 75 proc. zrealizowano je z kredytu. Po zakończeniu przedsięwzięcia  ARiMR zwróciła 75 proc. wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy finansowej na pokrycie kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania grupy producentów.

I właśnie inwestycje w przechowalnictwo to najważniejszy efekt działania rodziny jako grupy producenckiej.

Dziś dysponuje ona też kompleksem magazynowym zbóż i rzepaku – prawie połowa inwestycji nastąpiła w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.

Grupy mają autorytet w kraju i za granicą: chętnie dzielą się doświadczeniami z przyjeżdżającymi tu rolnikami i studentami.