Kolejny raz uroczysta gala finałowa konkursu zagościła w Pałacu Belwederskim pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Od początku funkcjonowania konkurs objęty jest patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a obecną XVIII edycję patronatem objął również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W czasie uroczystości: Halina Szymańska szef kancelarii Prezydenta RP przeczytała list od Prezydenta Andrzeja Dudy, głos zabrał także minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, partnerzy konkursu oraz gospodarz konkursu.

Jak powiedział minister Ardanowski, „Sposób na Sukces” jest jednym z najważniejszych konkursów promujących wyróżniające się osoby szukające pomysłów na sukces nie tylko materialny i możliwości realizacji swoich pasji.

Minister mówił też o szukaniu szans dla rolników i przedsiębiorców rolnych i z otoczenia rolnictwa. O ile rolnicy z dużych gospodarstw mają szanse brać udział w globalnej rywalizacji, to, mimo, że Polska jest liczącym się w Europie krajem rolniczym właściciele drobnych i średnich gospodarstw raczej nie mają szans na współzawodnictwo z takimi światowymi potęgami rolniczymi jak Brazylia, Argentyna, Rosja i Ukraina.

Dla mniejszych gospodarstw trzeba szukać alternatywnej działalności nawet takiej, którą kiedyś uważano za nieistotną. Można poszukiwać nisz produkcyjnych i usługowych. Wiele działalności można realizować niezależnie od wielkości gospodarstwa. Trudniej jest prowadzić z sukcesem mniejsze gospodarstwo, mieć większe wyczucie tego, co dzieje się na zmieniającym się rynku i co może zainteresować konsumentów.

W programie dla rolnictwa jest przewidziany rozwój rolnictwa i produkcji żywności najwyższej jakości. Konkurować ze światem możemy właśnie najwyższą jakością naszej żywności. Można w ten sposób odpowiedzieć na aktualne trendy w coraz bogatszych społeczeństwach dbających o zdrowie i urodę. Szczególnie mając mnogość wysokiej  jakości produktów spożywczych i tradycje kulinarną również grup etnicznych żyjących kiedyś w Polsce. Wszystko to jest w zasięgu polskiego rolnictwa, tym bardziej, że pomagać będą instytucje rolnicze. Jeżeli nie zrobią tego polscy rolnicy zrobią to inni – stwierdził minister.

W czasie gali wystąpiła kapela góralska „Tekla Klebetnica”, która zajęła II miejsce w VI edycji Mam Talent.

Celem konkursu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, promocja: tworzenia nowych miejsc pracy na wsi, działań innowacyjnych oraz efektywnego wykorzystywania środków finansowych pozyskiwanych w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konkurs „Sposób na Sukces” to efekt wspólnych działań CDR oraz wielu partnerów i współorganizatorów. Są wśród nich wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje społeczne, instytucje publiczne, samorządy, podmioty gospodarcze oraz media skupione wokół idei promocji i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Duży udział w wyborze zgłoszonych przedsięwzięć miały Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, bez których organizacja konkursu byłaby trudna do zrealizowania.

Organizatorami  i partnerami konkursu są: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Kancelaria Prezydenta RP; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy; Warszawski Rolno- Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. BNP Paribas; Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej; Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat; Firma Agrobroker - Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia;  Stowarzyszenie Sposób Na Sukces; Urząd Patentowy RP; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wśród partnerów medialnych konkursu są: Farmer-miesięcznik i farmer.pl- portal nowoczesnego rolnika.