W marcu 2021 r. minął już rok kiedy to Polska zmaga się z wirusem COVID-19. Początkowe zerwanie części łańcuchów dostaw produktów rolnych, czy też utrudnienia w przewozie zwierząt pomiędzy krajami, problemy związane z funkcjonowaniem przetwórstwa płodów rolnych oraz utrzymanie produkcji w zakładach mięsnych miały większy lub mniejszy wpływ na  sytuację cenową na rynkach rolnych. W ocenie banku Credit Agricole rolnicy, mimo wielu zawirowań, znaleźli inne kanały dystrybucji, a produkcja nie uległa większym przeobrażeniom.

- Pandemia i obostrzenia z nią związane w różny sposób wpłynęły na sprawy zawodowe czy życie codzienne rolników. W ekspertyzie Open Eyes Economy Summit „Moja sytuacja w okresie koronawirusa Raport z badań cz. II. 2020” wskazano, że COVID-19 nie spowodował wstrzymania produkcji rolnej. Niemniej dla niemal 2/3 badanych rolników ważniejszym problemem niż pandemia był brak możliwości sprzedaży produktów rolnych. Mimo tych obaw i pewnych utrudnień, rolnicy znaleźli inne kanały dystrybucji, a produkcja nie uległa większym przeobrażeniom. Z naszego doświadczenia, nie odnotowaliśmy istotnego zmniejszenia aktywności inwestycyjnej wśród obsługiwanych przez nas rolników. Poziom tej aktywności był oczywiście zależny od rodzaju prowadzonej działalności. Credit Agricole cały czas, a w czasie pandemii ze szczególną troską,  dostarcza klientom rozwiązania wspierające rozwój ich działalności. Mamy do dyspozycji nasze produkty kredytowe, a także instrumenty wsparcia oferowane przez programy rządowe. Ściśle współpracujemy z BGK. Przykładem są tutaj gwarancje FGR (Fundusz Gwarancji Rolnych), dzięki czemu wykorzystujemy darmowe dla klientów gwarancje jako dodatkowe zabezpieczenie. Od kwietnia br. rozpoczynamy sprzedaż kredytów obrotowych z dopłatami do oprocentowania w wysokości 2% - czytamy w komunikacie CABP.

Czy pandemia wydłużyła czas oczekiwania np. na przyznanie kredytu?

W Credit Agricole pandemia nie wpłynęła na wydłużenie oczekiwania na przyznanie kredytu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby proces analizy wniosków kredytowych pozostał bez zmian. Nasza mobilna Sieć Doradców aktywnie współpracuje z klientami, zachowując wszystkie wymagane standardy pracy w pandemii.