Hala, aby spełniała wymagania stawiane budynkom przeznaczonym do wieloletniego użytku, musi być trwale związana z gruntem. Aby hala była skategoryzowana jako budynek, najważniejsze znaczenie ma więc ustalenie, czy jej posadowienie jest na tyle trwałe, że oprze się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję tego obiektu. Dane posadowienie zatem ma zapewniać bezpieczeństwo całej konstrukcji naszej hali na działanie zmieniających się warunków atmosferycznych przez cały okres jej użytkowania np. na kilkanaście lat ciągłego użytkowania. Ponadto w grę wchodzi związanie obiektu z gruntem.

Jeżeli obiekt budowlany został zaprojektowany jako niedemontowalny i jest trwale związany z gruntem na trwałe, urząd może określić, że w świetle prawa jest on budynkiem. Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym, obiekt budowlany to budynek o określonym przeznaczeniu, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budowa hali stalowej, to więc nie tylko wybór odpowiedniej konstrukcji stalowej wraz z obudową, lecz także solidne fundamenty, na których posadowiona będzie hala.

Dlatego, jeżeli hala ma być zakwalifikowana jako trwała nieruchomość, już od fundamentu musi być zaprojektowana na przenoszenie ciągłych obciążeń konstrukcyjnych takich jak śnieg czy deszcz i wiatr oraz ekstremalnie wysokich temperatur np. w przypadku pożaru. I tutaj ma ogromne znaczenie trwałość konstrukcji oraz materiałów, z jakich zostały wykonane ściany i dach samej hali. Ponadto powinna być zaprojektowana jako obiekt niedemontowany, to także może przesądzić o uznaniu hali jako budynku przez stosowny urząd.

Każda hala, nie tylko ta skategoryzowana jako budynek, powinna być też zabezpieczona na wypadek pożaru. Na etapie projektowania dobiera się odpowiednie rozwiązania z tego zakresu w zależności od m. in. od długości czasu jej eksploatacji i rodzaju obciążeń, jakim obiekt będzie poddawany. Projektant zwraca również uwagę na rodzaj wentylacji oraz konieczność zastosowania ogrzewania. Podczas projektowania hali dobiera się też rozwiązania z zakresu dobrego oświetlenia wnętrza obiektu. Dlatego też na rynku dostępne są też hale hybrydowe. Przy ich wznoszeniu wykorzystuje się różne łączone konstrukcje stalowe z żelbetowymi oraz drewnianymi. Takie rozwiązanie powoduje, że wyróżniają się też zoptymalizowanym kosztem wznoszenia i charakteryzują się większą trwałością, co ma wpływ na dłuższy czas ich użytkowania.

Dodatkową zaletą hal hybrydowych jest możliwość doboru najmniej kosztownego materiału tam, gdzie jest on wymagany. Projektant dobiera technologię w sposób najbardziej ekonomiczny, projektując np. słupy żelbetowe ze względu na sztywność wysokiej hali jak i np. odporność ogniową, zaś na konstrukcję dachu może wybrać drewniane elementy oraz pokrycie z blachodachówki.