Tematem tegorocznego kongresu, zorganizowanego w SGGW w Warszawie, była "Transformacja rolnictwa - między polityką, nauką a konsumentem".

Ponad dwustu naukowców i rolników z całego świata debatowało na temat dostosowania do zmian polityki rolnej, środowiskowych aspektów produkcji rolniczej, przyszłości małych gospodarstw, transferu wiedzy i innowacji, wyzwań rynku żywności, nauki i doradztwa oraz przekształceń w rolnictwie w różnych regionach świata.