SGGW to najstarsza uczelnia rolnicza w Polsce. Powstała na bazie Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w 1816 r. Po kilku przekształceniach powstał najpierw Wydział Rolniczy Towarzystwa Kursów Naukowych, aby następnie po kilku zmianach i latach powstał Wydział Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1919-2030), który został w 2004 r. przekształcony w Wydział Rolnictwa i Biologii.

Z okazji jubileuszu zorganizowano konferencję, w której m.in. przypomniano historię wydziału, pracowników naukowych, a także kierunki do których ona zmierza.

Odbył się również zjazd absolwentów, który został poprzedzony wykładami np. Studenci i absolwenci Wydziału Rolniczego SGGW dla Uczeni, Narodu i Kraju; Polityka Unii Europejskiej w odniesieniu do rolnictwa – wnioski dla Polski; Życie studenckie dawniej (50 lat temu) i dziś.

W spotkaniu brało udział blisko 500 absolwentów. Zaproszenie uczelnia wysłała do ponad 1200 osób.
200 lat minęło i co dalej? - Trzeba myśleć o przyszłości. Myślimy o tym żeby zdobyć środki na nowe Centrum Biologii Stosowanej - mamy już duże plany, złożone projekty. Niewątpliwie najważniejsza druga rzecz to ciągłe kształcenie młodej kadry, studentów. Cieszymy się, że mamy nabór, że wszystko funkcjonuje w taki sposób, że studenci chcą nas słuchać na wykładach, a na ćwiczeniach są aktywni. W ten sposób pokazujemy, że jesteśmy żywą uczelnią – mówiła w rozmowie z portalem farmer.pl prof. Grażyna Garbaczewska, dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii.

Obecnie Wydział Rolnictwa i Biologii składa się z takich Katedr jak: Agronomii, Biochemii, Botaniki, Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Fizjologii Roślin, Nauk o Środowisku Glebowym, a także Samodzielny Zakład Mikroorganizmów. Studia prowadzone są na trzech kierunkach: rolnictwo, biologia i inżynieria ekologiczna. Na kierunku rolnictwo można kształcić się w następujących specjalizacjach: agronomia i agrobiznes, bioinżynieria i informatyka w rolnictwie.