Jak informuje Anna Bućwiło z WMIR projekt realizowany będzie na terenie Warmii i Mazur w 2011 i 2012 w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” w ramach PROW 2007-2013, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Koszty realizacji projektu refundowane są w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat o odbyciu szkolenia. Poza materiałami szkoleniowymi, prowadzeniem wykładów i warsztatów, organizatorzy szkoleń zapewniają także wyżywienie oraz ryczałt na dojazdy na miejsce szkolenia.

Obecnie z myślą o uczestnikach przygotowywany jest poradnik z najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi procedury zakładania i rejestracji grupy producentów, formy wsparcia, instrukcję prowadzenia finansów w grupie, dobre praktyki, doświadczenia innych krajów europejskich.

Źródło: farmer.pl