W ciągu dwunastu miesięcy - od 1 lutego 2011 do 31 stycznia 2012 - na temat naszej uczelni ukazało się w mediach, według danych „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów" ponad 5 tysięcy publikacji.

Uczelnie podzielono na kilka kategorii: o profilu rolniczo-przyrodniczym, uniwersyteckim oraz technicznym. We wszystkich kategoriach królowały państwowe uczelnia warszawskie. Według autorów badania, duża liczba artykułów na temat szkół wyższych to wynik nie tylko publikacji na temat samych uczelni, ale także wynik informowania o działalności profesorów i doktorów.

Natomiast z analiz prowadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM) dla Biura Informacji i Promocji SGGW wynika, że ekwiwalent reklamowy najważniejszych (wybranych) artykułów, które ukazują się na temat SGGW wynosi każdego roku kilka milionów złotych. Natomiast wśród wszystkich artykułów na temat szkolnictwa wyższego, udział publikacji w których powoływano się na SGGW wynosi około 50 proc. (na podstawie monitoringu IMM dla SGGW).

Ekwiwalent reklamowy jest to wskaźnik wyrażony w złotówkach - obrazuje ilość pieniędzy, jaką należałoby wydać na reklamę o tej samej powierzchni (w centymetrach kwadratowych) jak np. artykuł poświęcony firmie/produktowi, w określonym typie prasy (koszt reklamy różni się w zależności od tytułu prasowego i jest wyliczany na podstawie cenników reklamowych poszczególnych gazet). Im większa powierzchnia artykułu poświęcona firmie w danej gazecie i im droższe jest zamieszczenie reklamy w danym tytule, tym większy jest ekwiwalent reklamowy dla monitorowanego słowa kluczowego. W przypadku materiału RTV ekwiwalent obrazuje ilość pieniędzy, jaką należałoby wydać na spot reklamowy o tej samej długości, co czas ekspozycji w danym programie i czasie antenowym liczonym według cennika reklamowego stacji. W przypadku Internetu ekwiwalent obrazuje ilość pieniędzy, jaką należałoby wydać na tzw. reklamę intruzywną poświęconą firmie bądź produktowi na konkretnym serwisie internetowym.