- Ta inicjatywa jest jednym z plonów powołanego w PUŁAWACH Centrum Kompetencyjnego – mówi dr Zenon Pokojski, członek zarządu PUŁAW SA.

- Polskie rolnictwo zmienia się. Mamy do czynienia z coraz większym rozwarstwieniem wielkości gospodarstw, ich dochodów. Duży przedsiębiorca rolny coraz chętniej korzysta z nowatorskich narzędzi i technik uprawy. Stawia coraz większe wymagania obsługującym go partnerom, wymaga coraz większej wiedzy specjalistycznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych uczestników rynku rolnego powstała inicjatywa uruchomienia pierwszych w Polsce studiów podyplomowych dla doradców rolnych. Stworzony przez nas program edukacyjny pozwoli na wyposażenie pracowników sieci dystrybucyjnej nawozów i środków ochrony roślin w aktualną wiedzę dotyczącą właściwości tych środków, ich wpływu na środowisko przyrodnicze oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej – podkreśla prof. dr hab. Jan Łabętowicz z SGGW.

Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy SGGW w Warszawie, pracownicy naukowi Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, pracownicy Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Woli Grzybowskiej oraz Zakładów Azotowych PUŁAWY SA. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w Warszawie, praktyczne w Puławach, Skierniewicach i Woli Grzybowskiej.

- W trakcie zajęć uczestnicy nabędą umiejętności korzystania z elektronicznych form doradztwa nawozowego, ochrony roślin, oraz E – Farmera. Posiądą umiejętności nawiązywania kontaktów, doradzania w zakresie najnowszych trendów w nawożeniu i ochronie roślin. Opanują metody pobierania prób glebowych i interpretacji wyników ze Stacji Chemiczno-Rolniczych. Opanują również technikę ustawiania siewników nawozowych i opryskiwaczy. Będą umieli w sposób przystępny doradzać producentom, jak w sposób poprawny zaopatrzyć rośliny w składniki pokarmowe i jak dokonać wyboru najlepszej metody ograniczenia populacji patogenów – wylicza prof. Łabętowicz.

Zakłada się, że cykl nauki obejmie w sumie 220 godzin zajęć. Organizatorzy planują przyjęcie w tym roku na studia 30 absolwentów szkół wyższych. Odbycie studiów gwarantuje nie tylko Dyplom ukończenia prestiżowych Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ale również daje Certyfikaty upoważniające do obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin dla profesjonalnych użytkowników.

Charakter studiów jest przełomowy - program wywodzi się chęci z połączenia działań biznesu i nauki. Pierwszy rok będzie rokiem pilotażowym, skierowanym do dystrybutorów środków ochrony roślin i nawozów. Koszt studiów w znacznym stopniu jest finansowany przez ZA Puławy, dlatego przedsiębiorstwo samodzielnie prowadzi nabór. Szansa na podjęcie studiów podyplomowych w tym kierunku dla indywidualnych zainteresowanych najprawdopodobniej pojawi się w kolejnych latach.

Grupa PUŁAWY w ramach przyjętej strategii wzmacnia kompetencje dystrybucyjne. W tym celu, w listopadzie 2011 roku, wraz z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Puławy, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Puławską Szkołą Wyższą, związane zostało konsorcjum, którego celem jest zbudowanie Centrum Kompetencyjnego będącego platformą wymiany informacji dla rolników, doradców rolnych, instytucji nauki, a także szeroko rozumianego biznesu.