Podstawą do wyłonienia gmin (Bodzechów, woj. Świętokrzyskie, Grębów, woj. podkarpackie, Harasiuki, woj. podkarpackie, Klucze, woj. małopolskie, Koszyce, woj. małopolskie, Krzeszów, woj. podkarpackie, Sękowa, woj. małopolskie, Skołyszyn, woj. podkarpackie, Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie, Żukowice, woj. dolnośląskie) do udziału w realizowanym przez EFRWP programie nauki języka angielskiego dla gimnazjalistów był przede wszystkim poziom wydatków na oświatę, wielkość dochodów PIT, wielkość pomocy społecznej na mieszkańca oraz stopa bezrobocia i wielkość dodatków mieszkaniowych.

YOUNGSTER to specjalny program nauki angielskiego dla uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych, uruchomiony przez Fundację w roku szkolnym 2007/2008. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Przewiduje on 90 godz. dodatkowych zajęć lekcyjnych
w ciągu roku szkolnego, w podziale na niewielkie, 10 – 15 osobowe grupy dostosowane do umiejętności językowych uczniów, z wykorzystaniem innych, niż używane w procesie dydaktycznym podręczników.

Wdrażanie programu w szkołach rozpocznie się we wrześniu 2010 roku. Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują stosowne certyfikaty, a najlepsi z nich – nagrody fundowane przez Fundację. W ramach programu przewidywane są również nagrody dla nauczycieli, których uczniowie osiągnęli największe postępy w nauce – informuje Dominika Malik z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Dotychczas program był realizowany w blisko 100 gimnazjach zlokalizowanych w ponad 70 gminach wiejskich. W okresie trzech lat, z finansowanego w całości przez Fundację programu, skorzystało blisko 8 tysięcy uczniów (około 2,5 – 3 tys. rocznie). Dołączenie do programu 11 gmin (15 gimnazjów) poszkodowanych przez powódź umożliwi zwiększenie liczby gimnazjalistów objętych programem o około 10 proc.

Źródło: farmer.pl