Wsparciem mogą zostać objęte przede wszystkim oddolne inicjatywy przyczyniające się do pobudzania aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia wsi.

Wnioski na dofinansowanie realizacji takich projektów mogą składać między innymi różnego rodzaju stowarzyszenia , które funkcjonują na terenie łódzkich wsi. Maksymalnie można pozyskać 50 000 zł i zdaniem organizatorów konkursu jest to wystarczająca kwota, aby stworzyć impuls do działań edukacyjnych i jednocześnie warunki do ich realizacji.

Jak udało się nam dowiedzieć największą szansę będą miały oddolne inicjatywy z terenów wiejskich dotkniętych powodzią w 2010 roku oraz pomysły na projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Źródło: farmer.pl