Jak informuje dr Andrzej Parzonko z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW uczestnicy studiów otrzymają gruntowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków rolnych w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej , możliwości pozyskania środków UE na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, rachunkowości gospodarstw rolniczych oraz zarządzania gospodarstwem rolnych.

Dodatkowo , absolwenci studiów , otrzymują formalne kwalifikacje pozwalające na pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym w latach 2007 – 2013.

Źródło: farmer.pl