Jak na razie - mimo iż Platforma Żywnościowa funkcjonuje w rolniczej przestrzeni od połowy marca br., do dziś udało się przeprowadzić jedynie trzy transakcje. Sprzedano w systemie aukcyjnym 250 ton pszenicy wystawionej w połowie maja w magazynie Hulcze (woj. zamojskie), uzyskując średnią cenę na poziomie 830,40 zł/t oraz dwa razy po 500 ton pszenicy w systemie kursu jednolitego. W pierwszym przypadku przedmiotem obrotu pod koniec maja była pszenica klasy B z Magazynu Elewarr Sp. z o.o. - Elewator Bartoszyce (cena - po jakiej zawarto transakcję to 831 zł/t). W drugim przypadku – tj. 10 czerwca - sprzedano 500 ton pszenicy klasy B po średniej cenie 750 zł/t.

24 lipca ogłoszono, że Towarowa Giełda Energii (odpowiedzialna za funkcjonowanie Platformy) wprowadza na Rynek Towarów Rolno-Spożywczych możliwość handlu wystandaryzowanym ziarnem żyta klasy B i C. Obrót drugim, po pszenicy, produktem na rynku rolnym będzie prowadzony w formule rynku kasowego (tzw. rynek spot), co oznacza, że zawarte transakcje podlegają natychmiastowemu wykonaniu, ale w przyszłości obrót żytem, podobnie jak pszenicą, będzie odbywał się w dwóch równolegle funkcjonujących systemach: w systemie kursu jednolitego oraz systemie aukcyjnym.

Niewykluczone więc, że za chwilę handel ziarnem na Platformie Żywnościowej ruszy pełną parą... zwłaszcza, że zostanie wzmocniony nową, specjalistyczną kadrą. 

IERiGŻ rozpoczął właśnie rekrutację na dwusemestralne studia podyplomowe: Handel elektroniczny na rynkach rolno-spożywczych. 

Studia są skierowane do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych, w szczególności nowoczesnych rynkach elektronicznych, w tym do pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkich osób chcących nabyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych z uwzględnieniem nowoczesnych rynków elektronicznych, w szczególności: ekonomiki i organizacji agrobiznesu, podstaw zarządzania produkcją, systemów jakości i bezpieczeństwa w żywnościowych łańcuchach dostaw, organizacji kluczowych rynków rolnych w Polsce, UE i na świecie w tym wykorzystania elektronicznej platformy giełdowego handlu produktami rolno-spożywczymi.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia). Prowadzone będą od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w budynku Instytutu w Warszawie. Przewidywane jest 15 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Koszt studiów to 3 400 zł.