Podobnie jak podczas wcześniejszych spotkań, rolnicy nie zawiedli. Przybyli licznie, a zaproponowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem. Aktywny udział uczestników potwierdza trafność doboru tematyki.

Zbliżający się moment wznowienia wegetacji i prac polowych, zmienił charakter ich części dyskusyjnej. Zamieniły się w warsztaty agrotechniczne, stanowiąc platformę wymiany informacji jak najlepiej dostosować wiosenną agrotechnikę do aktualnego stanu upraw roślin ozimych. Jak różne są gleby, usytuowanie pól, odmienne zabiegi jesienne, tak różne musi być traktowanie zasiewów wiosną. Stąd dokładnej analizie poddawane były rozmaite warianty pielęgnacyjne.

Zainteresowanie zorganizowanymi spotkaniami sprawiło, że redakcja planuje kolejne konferencje. O ich terminie będziemy informowali z odpowiednim wyprzedzeniem.