W opinii wicepremiera szkoły rolnicze "pod skrzydłami powiatów" nie rozwijały się. "Wyprawki" z budżetu państwa mają je wzmocnić finansowo, a przede wszystkim powinny umożliwić dokonanie niezbędnych remontów - wyjaśnił Gosiewski.

Odczuwalny deficyt szkół o rolniczym profilu kształcenia stawał się barierą dla przejmowania gospodarstw rolnych przez młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- podkreślił wiceminister rolnictwa Marek Chrapek.

W przyszłości będą większe możliwości zdobywania fachowych uprawnień, wymaganych do prowadzenia nowoczesnych gospodarstw
– dodał Chrapek.

Resort rolnictwa od października ub.r. sprawuje już nadzór nad 10 szkołami rolniczymi. Od 1 stycznia 2008 r. przejmie pod swoją kuratelę 18 kolejnych szkół rolniczych.

Źródło: PAP