Celem programu jest zachęcenie rolników do zwiększenia hodowli bydła mięsnego, zwłaszcza tych, którzy zrezygnowali z produkcji mleka.

- Część gospodarstw na Lubelszczyźnie, m.in. z powodu wysokich wymagań sanitarnych, w ostatnich latach musiała zrezygnować z produkcji mleka. Pozostały zabudowania, jest dużo łąk i pastwisk, więc można hodować bydło na mięso. Dużo wołowiny idzie na eksport, ta hodowla jest opłacalna dla rolników - powiedział dyrektor departamentu rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Sławomir Struski.

Szkolenia będą trwały do końca marca, są organizowane w powiatach nad Bugiem i Wieprzem: łukowskim, bialskim, włodawskim, radzyńskim, lubartowskim, parczewskim i chełmskim. To okolice bogate w tereny sprzyjające uprawom paszowym. - Szkolenia cieszą się sporym zainteresowaniem rolników, przychodzi na nie po kilkadziesiąt osób - powiedział Struski.

Sześciogodzinne zajęcia z rolnikami prowadzą specjaliści z warszawskiego ośrodka "Agroekspert", Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Szkolenia dotyczą m.in. takich zagadnień jak: sposoby doskonalenia bydła metodą krzyżowania, produkcja pasz i zasady żywienia bydła mięsnego, ocena jakości mięsa, metody analizy opłacalności hodowli oraz tworzenie grup producenckich. To pierwsza tura szkoleń, w przyszłości będą one kontynuowane.

Według oceny naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy opracowali program "Lubelska Wołowina", na Lubelszczyźnie są duże możliwości rozwoju hodowli bydła mięsnego. Obecnie hodowanych jest w tym regionie około 215 tys. krów, a limit produkcji mleka wynosi około 612 mln kg. Do wypełnienia tego limitu powinno wystarczyć 150 tys. krów, a pozostałe 65 tys. można wykorzystać do karmienia cieląt.

Program "Lubelska Wołowina" ma trwać do 2020 r. Oprócz szkoleń rolników przewiduje on m.in. monitoring gospodarstw, które będą go realizowały, ułatwianie dostępu do nasienia buhajów ras mięsnych, opracowanie - wspólnie z zakładami mięsnymi - zasad kontraktacji i odbioru zwierząt. Zwieńczeniem programu ma być zarejestrowanie produktu pod nazwą "Lubelska Wołowina" i promowanie go na rynku krajowym oraz europejskim.