Jak donosi portal SkierniewiceNaszeMiasto.pl, na działce Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Rybickiego w Skierniewicach trwa budowa nowych obiektów. Powstaje tam Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych oraz Centrum Bioróżnorodności, czyli bank genów warzyw, owoców i roślin ozdobnych.


W planach jest również trzeci budynek, do którego przeniesione zostaną laboratoria, które działają obecnie na terenie Osady Pałacowej przy ulicy Konstytucji. Jak w imieniu instytutu wyjaśnia prof. Stanisław Kaniszewski, inwestycja jest koniecznością, bo w obecnych warunkach nie ma możliwości modernizacji i podniesienia standardów laboratorium.


Po przeprowadzce naukowców i laborantów do nowych obiektów, w istniejących budynkach ma z kolei zostać utworzone Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej. Miałoby ono być odpowiednikiem warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, gdzie można byłoby poznawać tajemnice roślin.


Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych oraz Centrum Bioróżnorodności mają być gotowe w 2021 roku, a centrum edukacji do 2024r. Wartość inwestycji realizowanej przy ul. Rybickiego to około 12 mln złotych, z czego ponad 8,5 mln zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W związku z publicznym dofinansowaniem centrum przez 5 lat nie może prowadzić działalności komercyjnej. Potem jednak inwestycje zapewnią szersze urynkowienie działalności Instytutu Ogrodnictwa, otwierając możliwości sprzedaży produktów i transferu technologii do producentów i przetwórców.