Celem konferencji, która połączona będzie z podsumowaniem II edycji konkursu ,,Przyjazna wieś’’ na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych jest zaprezentowanie wpływu inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich na wzrost atrakcyjności polskiej wsi jako miejsca życia i pracy.

Dlatego też w trakcie debaty organizatorzy konferencji będą starali się zdefiniować znaczenie przyjaznej wsi z różnych perspektyw: gospodarki przestrzennej, demografii, rozwoju regionalnego, polityki społecznej, rolnictwa i środowiska.

- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich po raz kolejny podejmuje temat, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnę zwrócić uwagę na ponadresortowy aspekt zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – skomentował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

Źródło: farmer.pl