Obecnie w łódzkim prowadzona jest rekrutacja uczestników bezpłatnego szkolenia, w ramach, którego można będzie zdobyć prawo jazdy kategorii C oraz C + E. Pierwszeństwo mają osoby, które dotychczas nie były zatrudnione poza rolnictwem. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawo jazdy B, ubezpieczenie w KRUS oraz chęć zmiany zawodu oraz (deklaracja zatrudnienia poza rolnictwem).

Projekt "Zawód kierowca - szkolenie dla osób odchodzących z rolnictwa" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach, Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Takie szkolenia są niezwykle ważne dla osób, które w ciągu najbliższych lat będą zmuszone odejść z rolnictwa.

Sprawdź koniecznie czy w Twojej gminie moższesz skorzystać ze szkolenia

Źródło: farmer.pl