Zagroda Edukacyjna to propozycją poznania i doświadczenia pracy rolnika w bezpośrednim kontakcie z codziennym rytmem gospodarstwa, gamą kolorów, kształtów, dźwięków, zapachów i smaków wsi.

Zagrody proponują zindywidualizowane programy edukacyjne, wynikające z profilu gospodarstwa i pasji gospodarzy. Oferta obejmuje pokazy i warsztaty aktywnie angażujące w zajęcia zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Oferta wszystkich gospodarstw skupionych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz szczegółowe informacje na temat sieci dostępne są na stronie www.zagrodaedukacyjna.pl.

Uczestników wizyt w gospodarstwach edukacyjnych zachęcamy do udziału w „Wakacyjnym konkursie na najciekawszą relację z wizyty w Zagrodzie Edukacyjnej" i przesłaniu do Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie pracy konkursowej zgodnie z regulaminem do dnia 15 września 2013 r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.