Celem konkursu jest promowanie pozytywnego zachowania się w środowisku pracy i życia rolników, zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, a także zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci wiejskich w trakcie ich zabaw i obecności w pobliżu osób wykonujących prace rolnicze.

Konkurs obejmuje etapy: wojewódzki i centralny. Pierwszy etap zakończy się do 22 czerwca, o wynikach etapu centralnego i laureatach uhonorowanych nagrodami komisja konkursu poinformuje do końca roku.

Szczegółowych informacji udzielają oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.