Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ODR) w Olsztynie, który organizuje konkursy, chce w ten sposób rozpowszechniać wiedzę na temat możliwości finansowania różnych przedsięwzięć ze środków PROW.

Jak powiedział Jacek Jaczewski z ODR konkursy dla rolników zostaną poprzedzone szkoleniami, które poprowadzą doradcy ośrodka.

Bezpłatne szkolenia, które właśnie się rozpoczynają i mają potrwać do połowy grudnia obejmą około 700 rolników z Warmii i Mazur. - Szkolenia przeprowadzamy niezależnie od konkursu, bo to jest nasze statutowe zadanie - podkreślił.

Po tych seminariach zainteresowani rolnicy będą mogli przystąpić do sprawdzenia swej wiedzy z różnych dziedzin rolnictwa m.in. o hodowli zwierząt, ekologicznym rolnictwie, o dobrostanie zwierząt, produkcji żywności tradycyjnej i jej sprzedaży, o odnawialnych źródłach energii, rodzajach ubezpieczeń w rolnictwie a także agroturystyce i wprowadzaniu nowoczesnych technologii w produkcji żywca i produkcji roślinnej. Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody rzeczowe.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest największym programem pomocowym dla sektora-rolno spożywczego.

Jego budżet wynosi ponad 17,4 mld euro. Tworzą go unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,4 mld euro) i współfinansowanie z budżetu krajowego (około 4 mld euro).

Pomoc finansowa z tego programu udzielana jest rolnikom, przedsiębiorcom i lokalnym samorządom oraz właścicielom lasów m.in. na prowadzenie działalności rolniczej zgodnej z ochroną środowiska naturalnego, na rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców wsi i ich aktywizacji gospodarcze