Głównym celem konferencji jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu szeroko pojętego agrobiznesu i problemów związanych z rynkiem rolnym. Drugą ważną część każdej konferencji stanowią najnowsze informacje o aktualnych osiągnięciach naukowych dla rolnictwa i możliwościach wdrażania postępu w konkretnych warunkach każdego regionu. Jak zawsze, w programie uwzględnione są również aspekty z zakresu technologii uprawy najważniejszych gatunków roślin, tj. zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaka i buraka cukrowego. W zakresie doskonalenia technologii produkcji roślinnej omawiane są najnowsze proponowane rozwiązania z zakresu ochrony roślin, a także inne elementy agrotechniki jak nasiennictwo, czy planowanie nawożenia.

- W 2011 roku wejdą w życie przepisy Systemu Wzajemnej Zgodności (tzw. Cross – Compliance) w obszarze B, który obejmuje między innymi zdrowotność roślin. Dlatego też zagadnienia z tego zakresu będą jednym z ważniejszych tematów Konferencji 2011. Pracownicy firmy DuPont przedstawią wyniki stosowania w praktyce i w doświadczeniach, zalecanych programów ochrony najważniejszych gatunków uprawnych, oraz informacje o nowych środkach DuPont, które będą wprowadzone na rynek w 2011 roku, jak i latach następnych. Ponadto, jak co roku, ważne informacje przekażą naukowcy z niezależnych ośrodków badawczych, a także przedstawiciele firm agrobiznesowych, takich jak Przedsiębiorstwo Produkcyjno Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu oraz Keytrade Polska Sp. z o.o. – mówi Jacek Czernichowski z firmy DuPont.

Jak zapowiadają organizatorzy podczas Konferencji przewidziany jest też udział związków i federacji producentów. Umożliwi to nie tylko zapoznanie się z bieżącymi problemami, ale także stworzy okazję do kuluarowych spotkań i dyskusji.

Główne tematy konferencji: