Jednostką przyjmującą grupę była DEULA, instytucja specjalizująca się w kształceniu w tzw. systemie dualnym oraz doskonaleniu zawodowym w różnych zawodach. Jedną z głównych, wykorzystywanych tam form kształcenia są moduły szkolenia związane z rolnictwem, w szczególności w zakresie chemicznej ochrony roślin, uprawy i nawożenia gleb. Zespół Szkół CKR w Starym Lubiejewie współpracuje z DEULĄ od wielu lat realizując projekty zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli.

W czasie pobytu i odbywania stażu uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi maszynami, urządzeniami i technologiami stosowanymi w rolnictwie. Poza tym mieli możliwość zapoznania się z systemem szkolenia zawodowego w Niemczech, z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz ze sposobami zapobiegania wypadkom i działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska przy pracach związanych z rolnictwem.

Tematyka praktyk obejmowała:

  • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne ciągników rolniczych wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji, właściwą ochronę środowiska i ergonomię pracy,
  • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne narzędzi i maszyn rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji, właściwą ochronę środowiska i ergonomię pracy,
  • bezpieczeństwo prac wykonywanych przy pracach wewnątrz gospodarstwa (produkcja zwierzęca, konserwacja sprzętu, prace porządkowe),
  • środki ochrony osobistej,
  • nowe maszyny i techniki nawożenia oraz chemicznej ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Do realizacji programu uczniowie mieli do dyspozycji doskonale wyposażone warsztaty w nowoczesne maszyny i urządzenia różnych niemieckich firm, które w ramach promocji swoich produktów i konkurencji między sobą bardzo chętnie oddają do ćwiczeń swoje produkty. Młodzież miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w jeździe ciągnikami marki Fend o mocy 180 KM i New Holland o mocy 270 KM. Na zajęciach praktycznych uczestnikom projektu zaprezentowano obsługę i poprawną eksploatację opryskiwaczy Amazone i Lemken.
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak istotne jest przestrzeganie przepisów BHP w pracach polowych oraz podczas wykonywania czynności codziennych w gospodarstwie rolnym. Szczególnie duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska oraz ochronę zdrowia. Podczas licznych wycieczek do czołowych producentów sprzętu rolniczego w Niemczech takich jak AMAZONE i CLAAS uczniowie zostali zapoznani z nowoczesną technologią stosowaną w budowie maszyn oraz z rozwiązaniami, dzięki którym praca na roli staje się bardziej efektywna. Wysoko rozwinięta technika ułatwia dokładną regulację maszyn, co powoduje minimalizację wydatków związanych z zakupem np. środków ochrony roślin oraz sprzyja podejmowaniu działań mających na celu ochronę środowiska.

W czasie pobytu, oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie DEULI, uczestnicy mieli zorganizowane wycieczki do zakładów produkcyjnych oraz gospodarstw niemieckich:

1. Biologische Bundesanstalt - BBA w Braunschweig (Instytut Atestacji Opryskiwaczy). Instytut jest główną firma niemiecką zajmującą się atestacją opryskiwaczy. Prowadzi badania dotyczące równomierności oprysku, wpływu wiatru na działanie dysz rozpylających i związanych z tym stratami oraz zanieczyszczeniem środowiska. Instytut dodatkowo zajmuje się sprawdzaniem poprawności nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn przed ich wprowadzeniem do produkcji masowej, dopuszczaniem do użytku chemicznych środków ochrony roślin oraz analizą obowiązujących w Unii Europejskiej norm.

2. CLAAS w Harsenwinkel - jeden z wiodących producentów ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych oraz różnorodnego sprzętu rolniczego. Wiele produktów tego zakładu (szczególnie kombajny zbożowe) używanych jest w Polsce.

3. AMAZONE - producent maszyn rolniczych m.in. rozsiewaczy do nawozów oraz opryskiwaczy, jak również maszyn komunalnych wykorzystywanych głównie do odladzania lotnisk w sezonie zimowym. Firma AMAZONE produkuje 80% swoich towarów przeznaczonych na eksport do 70 krajów na całym świecie.

4. Gospodarstwo rolne o powierzchni 350 ha specjalizujące się w hodowli bydła głównie mlecznego. Poza tym w gospodarstwie prowadzone są uprawy polowe przede wszystkim kukurydza i buraki cukrowe. Właściciel posiada również biogazownię o mocy 740 KW.

5. Nowoczesna biogazownia o mocy 1MW, w której do produkcji prądu i ciepła wykorzystuje się obornik, gnojówkę i kiszonkę z kukurydzy.

W zakładach uczestnicy mieli możliwość obserwacji toku produkcji, stosowanych nowoczesnych rozwiązań przy produkcji zespołów roboczych maszyn, urządzeń i całych nowoczesnych linii produkcyjnych. Przedstawiciele zakładów pracy również podczas spotkań omawiali nowe kierunki i rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo i ergonomię pracy, jakie występują w ich fabrykach.

Oprócz wyjazdów do zakładów pracy i gospodarstw rolniczych uczniowie brali udział w Międzynarodowych Targach „EUROTIER 2012" w Hanowerze. Celem targów było w głównej mierze zaprezentowanie najnowocześniejszych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających maksymalny wzrost produkcji zwierzęcej i roślinnej.

W czasie odbywania stażu młodzież poznawała również kulturę i obyczaje niemieckie. Hamburg, Hanower, Brema, Brunszwik, Wolfsburg, Bremerhaven i Nienburg były celem wycieczek krajoznawczych organizowanych w czasie wolnym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się fabryka Volkswagena oraz Autostadt w Wolfsburgu, gdzie znajduje się muzeum z samochodami produkowanymi przez Volkswagena od początku istnienia firmy. Każdy budynek poświęcony jest innej marce samochodu (Audi, Porsche, Seat, Lamborghini, Skoda). W pamięci uczniów na długo pozostaną wrażenia z jazdy kombajnem zbożowym, ciągnikami oraz ładowarką po torze testowym firmy CLAAS. Uczniowie doskonalili także swoje umiejętności językowe nie tylko podczas zajęć, ale również w kontaktach towarzyskich z ich niemieckimi rówieśnikami, przebywającymi na praktykach zawodowych w DEULI. Mieszkanie w tym samym hotelu oraz wspólne spędzanie czasu wolnego podczas treningu na siłowni, czy przy grze w tenisa stołowego sprzyjało wymianie doświadczeń i poglądów, a jednocześnie pozwalało na doskonały relaks po całodniowej pracy na zajęciach.
Na koniec praktyk uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich wiadomości i umiejętności, które będą mogli wykorzystać jeszcze w trakcie pobytu w szkole podczas zajęć praktycznych, jak również podczas końcowego egzaminu z przygotowania zawodowego oraz na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie"

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.